Posts tagged animatie

Laika ons op Facebook

Laika ons op Facebook
Twaalf april is traditioneel de dag van de Kosmonauten in Rusland. Een mooie gelegenheid om daar een graphic bij te maken…

Kerstwens 2015

Kerstwens 2015